Autonomous Robot and Vision System
Faculty of Technology and Information Science
Training of Trainers

Memberikan latihan kepada para fasilitator secara teknikal dan berkesan untuk menguruskan bengkel kepada para peserta yang akan datang

Showcase

Mempamerkan projek robot soccer pada hari Konvokesyen UKM dan mengadakan pameran robotik pada hari research@ftsm dan school@ftsm

Competition

Menyertai pertandingan FIRA sejak 2012, pertandingan peringkat kebangsaan & luar negara serta pertandingan robot Piala Dekan Peringkat FTSM, sekolah dan institusi